„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką, w której wyłącznym udziałowcem jest Miasto Łódź. Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o. o. Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego. Spółka poszukuje osoby na stanowisko:

 

Ekspert ds. Kosztorysowania

 

Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o.

 

Główne zadania na stanowisku:

 1. Sporządzanie, aktualizacja i weryfikacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na potrzeby zamówień publicznych.
 2. Sporządzania, opiniowania i weryfikacji przedmiarów robót oraz kosztorysów na roboty dodatkowe i zamienne w ramach realizowanych inwestycji.
 3. Sporządzanie i opiniowanie kosztowych analiz porównawczych wariantów inwestycji rozwojowych bądź modernizacyjnych.
 4. Szacowanie wstępnych kosztów inwestycji czy likwidacji na etapie tworzeniu planów inwestycyjnych.
 5. Współpraca przy określaniu wartości środków trwałych stanowiących własność Spółki.
 6. Współpraca w zakresie prac zawiązanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowań przetargowych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Co najmniej 5-letnie doświadczenie przy sporządzeniu przedmiarów robót i kosztorysów dla inwestycji liniowych.
 3. Umiejętność obsługi programu kosztorysowego NORMA.
 4. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i wydanych na jej podstawie innych aktów prawnych.

 

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 2. Pracę w stałych godzinach (w trybie jednozmianowym),
 3. System premiowy,
 4. Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,
 5. Atrakcyjny pakiet socjalny (bilety do kina/ karnety sportowe, dofinansowanie do wypoczynku);
 6. Możliwość kreowania rzeczywistości wewnątrz Spółki i wdrażania w życie najlepszych pomysłów.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny,
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje, ukończone kursy itp.

 

Termin składania dokumentów: 01.09.2017 r.
Miejsce składania dokumentów: „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o., ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź, I piętro, sekretariat, tel. 42 66 49 100, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks: 42 66 49 102

 

Inne informacje:
Aplikacje kandydatów powinny być złożone w formie pisemnej i zawierać życiorys, list motywacyjny, pozostałe wymagane dokumenty oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Dopuszcza się złożenie ofert drogą elektroniczną, faxem, jednak oryginały tych dokumentów powinny być dostarczone w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia i zakwalifikowania do dalszego procesu rekrutacji. Oferty składane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. ŁSI sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci muszą spełniać wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. ŁSI sp. z o.o. nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostają zniszczone.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.