Zarząd Dróg i Transportu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Kierownik Wydziału Przygotowania Inwestycji i Geodezji

 

 

Liczba etatów: 1 etat
Wymiar etatu: 1,00 etatu
Miejsce pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym na stanowisku kierownika Wydziału Przygotowania Inwestycji i Geodezji, w szczególności: budowlane (preferowane o specjalności drogowej), ekonomiczne, prawnicze, ochrona środowiska,
 • minimum 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) lub w służbie cywilnej, w służbie zagranicznej lub w innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub na kierowniczych stanowiskach państwowych,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w zakresie drogownictwa lub na stanowisku związanym z finansowaniem inwestycji infrastrukturalnych lub nadzorem nad inwestycjami,
 • znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji drogowych z uwzględnieniem problematyki: dokumentacji, nabywania nieruchomości, ochrony środowiska oraz pozyskiwania środków finansowych z UE,
 • znajomość kpa,
 • znajomość procedur przetargowych,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność zarządzania personelem,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet).

 

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe w zakresie: gospodarki przestrzennej, pozyskiwania funduszy z UE,
 • znajomość topografii miasta,
 • prawo jazdy kategorii B.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (dowód osobisty),
 • odpis lub kserokopia dokumentów potwierdzających uzyskany poziom wykształcenia (dyplomy, certyfikaty) oraz staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania na stronie www.zdit.uml.lodz.pl),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.zdit.uml.lodz.pl).

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu (do godziny 16.00), drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w przypadku posiadania przez kandydata uprawnień do bezpiecznego podpisu elektronicznego, lub pocztą na adres siedziby:

Zarząd Dróg i Transportu,
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Wydziału Przygotowania Inwestycji i Geodezji" w terminie do 12 lutego 2008 r.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175, Wydział Organizacji, Kadr i Obsługi, pok. 310, tel. 042 638 49 29 oraz na:

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.