Dnia 13 października w Teatrze Muzycznym odbyło się Wojewódzkie Święto Budowlanych. Uroczystość otworzył Przewodniczący Rady ŁOIIB Jacek Szer, który powitał wszystkich zebranych gości. W swoim przemówieniu podkreślił, jak ważny jest zawód inżyniera budownictwa jako zawód zaufania publicznego i rola naszego samorządu.

Nasze święto objęli honorowym patronatem: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Politechnika Łódzka. Dziękujemy także naszym sponsorom Ergo Hestia i ELMEN sp. z o.o., bez wsparcia których nasza uroczystość miałaby znacznie skromniejszy charakter.

patron

 wojewodzkieswietosponsorzy.png

W wydarzeniu wzięło udział wielu gości honorowych, m.in. senator Artur Dunin, senator Krzysztof Kwiatkowski, poseł Hanna Gill-Piątek, Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Mariusz Dobrzeniecki, Wicewojewoda Łódzki Jarosław Brózda, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk, Wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek, Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru Urzędu Transportu Kolejowego Piotr Szczepaniak, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej Robert Geryło, Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, Prorektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło, Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Dorota Dąbrowska, Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Agata Urban i wielu innych.

Ponadto przybyli do nas szefowie organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Dariusz Walasek, Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Krzysztof Latoszek, Zastępca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Jarosław Suchora, a także Mecenas Krzysztof Zając – radca prawny PIIB.

Gościliśmy także przedstawicieli Okręgowych Izb:  Renatę Staszak – przewodniczącą Rady Kujawsko-Pomorskiej OIIB, Romana Lulisa – przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB, Ilonę Łącką – przewodniczącą OKK Mazowieckiej OIIB, Jarosława Kuklińskiego – przewodniczącego Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB,  Mirosława Boryczkę – przewodniczącego Rady Małopolskiej OIIB, Romana Karwowskiego – przewodniczącego Rady Śląskiej OIIB, Wojciecha Porębę – przewodniczącego Rady Lubuskiej OIIB, Roberta Respondka – zastępcę przewodniczącego Rady Opolskiej OIIB, Tomasza Jabłońskiego – sekretarza Rady Lubelskiej OIIB, Agnieszkę Wawdziejczuk – skarbnika Podlaskiej OIIB, Andrzeja Piątkowskiego – skarbnika Wielkopolskiej OIIB i Pawła Filipowicza – przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów.

Ponadto mieliśmy przyjemność gościć również przedstawicieli uczelni technicznych: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Małgorzatę Szynkowską-Jóźwik oraz Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina.

Na naszej uroczystości pojawili się także szefowie związków, stowarzyszeń i firm oraz przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych: prof. Maria Kaszyńska – przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Adam Rylski – prezes zarządu Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Wiesława Szalast – przewodnicząca Oddziału Łódzkiego Związku Zawodowego Budowlani, Jacek Michalak – wiceprezes Grupy Atlas, Andrzej Wodzyński – właściciel Ceramiki Tubądzin, Janusz Wdzięczak – prezes Zarządu Regionalnej Izby Budownictwa, Jarosław Chudzik – prezes INTERsoft, Lech Sekyra – prezes Zarządu PGE Ekoserwis S.A., Paweł Wieczorek – prezes Bioeko Grupa TAURON, Artur Leśniak – właściciel firmy Budomal, Przemysław Bodzak – przewodniczący Łódzkiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Włodzimierz Babczyński – przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, Bogusława Gutowska – prezes Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Marek Młynarczyk – prezes Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Józef Kobuszewski – prezes Oddziału Skierniewickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Władysław Szymczyk – wiceprezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Krzysztof Stelągowski – wiceprezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Miło było nam gościć też Anetę Grinberg-Iwańską – redaktor naczelną „Inżyniera Budownictwa” i Grażynę Posmykiewicz – dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi, której serdecznie dziękujemy za gościnę.

Otrzymaliśmy szczególny list od Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, który niestety nie mógł przybyć na naszą uroczystość. „Sektor budowlany odgrywa niezwykle istotną rolę w społeczeństwie, kształtując naszą przestrzeń życiową i umożliwiając realizację najbardziej ambitnych projektów infrastrukturalnych. Dlatego zawsze podkreślam rolę inżynierów budownictwa w tych procesach – to dzięki Państwa pracy możemy cieszyć się coraz lepszymi i bardziej innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze budownictwa” – pisze Andrzej Adamczyk.

Mieliśmy przyjemność odczytać także serdeczne słowa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego: „Swoim zaangażowaniem i ciężką pracą przyczyniacie się Państwo do rozwoju nie tylko Ziemi Łódzkiej, ale także całego kraju. Z efektów trudu pracowników, którzy na co dzień zajmują się budownictwem, może korzystać codziennie całe społeczeństwo. Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego doceniają osiągane rezultaty pracy środowiska budowlanego”.

Po przemówieniach naszych znamienitych gości przyszedł czas na kolejną część uroczystości, jaką jest odznaczenie przedstawicieli środowiska budowlanego województwa łódzkiego. Serdecznie dziękujemy Państwu za pracę na rzecz naszego samorządu oraz rozwój budownictwa w naszym regionie i kraju.

Prezes Krajowej Rady Mariusz Dobrzeniecki i Przewodniczący Rady ŁOIIB Jacek Szer wręczyli Złote Honorowe Odznaki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzejowi Lipińskiemu, Małgorzacie Suchanowskiej i Tomaszowi Wolskiemu, a także Srebrne Honorowe Odznaki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Ewie Kaźmierskiej, Janowi Michajłowskiemu, Damianowi Pawlakowi, Markowi Robocieniowi i Wojciechowi Wolnickiemu.

Następnie wręczono Medal Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który Rada Izby nadaje za szczególne zasługi dla samorządności oraz funkcjonowania rozwoju ŁOIIB. Medale otrzymali: Piotr Filipowicz, Grzegorz Rakowski  i Andrzej Wodzyński.

Jak co roku Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB przyznaje nagrodę „Złote Pióro” dla autorów najciekawszych artykułów opublikowanych na łamach „Kwartalnika Łódzkiego”. W tym roku wyróżniono prof. Tadeusza Urbana i dr. inż. Michała Gołdyna za zamieszczone w 2022 roku artykuły pt. „Beton XX i początku XXI wieku”, a także mgr inż. arch. Mariusza Gaworczyka – najlepszego autora cyklu publikacji. Nagrodę wręczyła Przewodnicząca Rady Programowej Wydawnictw Danuta Ulańska oraz Przewodniczący Rady ŁOIIB Jacek Szer.

Przewodniczący Rady ŁOIIB Jacek Szer serdecznie podziękował dr inż. Danucie Ulańskiej za wieloletnie przewodniczenie Radzie Programowej Wydawnictw od 2009 roku, za zaangażowanie i wkład w rozwój działalności wydawniczej ŁOIIB.

Przy okazji naszego święta ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego „Fotografujemy budownictwo województwa łódzkiego 2023”. Do konkursu zgłoszono wiele ciekawych prac, jednak jury postanowiło wyróżnić: Sylwię Kowalską za zdjęcie przedstawiającego trasę W-Z, Kamila Świecha za fotografię kościoła św. Idziego w Inowłodzu i Lecha Teskę za zdjęcie hotelu Hampton by Hilton i przystanku Piotrkowska Centrum. Jury zdecydowało, że I miejsce zajął Dominik Cieślik za fotografię Pałacu Ludwika Heinzla, II miejsce – Konrada Lewandowskiego za zdjęcie budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, III miejsce – Adam Marszał za fotografię budynku Mediateki w Piotrkowie Trybunalskim. Nagrody wręczyła Urszula Jakubowska – przewodnicząca jury konkursu oraz Zespołu ds. Integracji Konkursów ŁOIIB oraz Jacek Szer – przewodniczący Rady ŁOIIB.

Podczas Wojewódzkiego Święta Budowlanych zaprezentowaliśmy także laureatów kolejnej edycji Konkursu im. Profesora Władysława Kuczyńskiego na najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ. Konkurs współprganizowany był przez Oddział Łódzki PZITB, ŁOIIB i Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ. W kategorii prac dyplomowych magisterskich I miejsce zdobyła Izabela Kowalczyk za pracę pt. „Analiza porównawcza rozwiązań belek podsuwnicowych z wykorzystaniem teorii skręcanych prętów cienkościennych Własowa”. Promotorem pracy jest dr inż. Łukasz Supeł. W kategorii prac dyplomowych inżynierskich nagrodę główną przyznano Kacprowi Marciniakowi za pracę pt. „Projekt wybranych elementów konstrukcji nośnej budynku biurowego posadowionego na płycie fundamentowej. Promotorem pracy jest dr inż. Michał Gołdyn. Pamiątkowe statuetki wręczyli: Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin, Przemysław Bodzak – przewodniczący Łódzkiego Oddziału PZITB oraz Jacek Szer – przewodniczący Rady ŁOIIB.

Rada ŁOIIB wspólnie z Wydziałem  Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej zorganizowała konkurs na artykuł „POP budowlany – poznaj, opisz, publikuj o zagadnieniach architektoniczno-budowlanych”. Jury przyznało I miejsce Marii Stasiak za artykuł „Naturalny materiał budowlany: wytworzony z grzybów”, II miejsce – Justynie Tymorek za pracę „Brutalizm jako preferowany styl budynków instytucjonalnych w architekturze modernistycznej” oraz dwa równorzędne trzecie miejsca dla Martyny Goli za pracę „Między liniami” i Weroniki Walisiak za artykuł „Katastrofy budowlane – konsekwencje ignorowania sygnałów ostrzegawczych konstrukcji”.

Wręczono także Srebrne i Złote Odznaki Honorowe PZITB. Srebrne odznaki otrzymali: Konrad Białaczewski, Mateusz Chmielewski, Kamil Horenda i Al-Khouri Joseph, natomiast Złote: Bogdan Adamus i Grzegorz Rudzki.

Po zakończeniu oficjalnej części naszej uroczystości odbył się wspaniały koncert pt. „Wieczór francuski” w wykonaniu Emilii Klimczak i Kamili Klimczak przy akompaniamencie Agnieszki Kościelak-Nadolskiej. Po koncercie odbyła się uroczysta kolacja w gronie inżynierskim. Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie i wspaniałą atmosferę! 

Kalendarium

grudzień 2023
pon. wt. śr. czw. pt. sob. nie.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

LEGENDA

6link zaznaczony

21link odwiedzony

21aktualny dzień

Kliknięcie przeniesie do konkretnego dnia w kalendarzu

pasek kwartalnik42023

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminarz płatności i przydatne informacje dotyczące spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

Opłaty na obowiązkowe ubezpieczenie OC

Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2023 roku i później, opłacają roczną składkę w wysokości 75 zł. Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

Składki członkowskie

Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2023 są następujące:
- na okręgową izbę 39 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za 12 m-cy 468 zł lub w dwóch ratach po 234 zł każda (za 6 miesięcy),
- na krajową izbę 8 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za cały rok 96 zł (razem z opłatą na ubezpieczenie 171 złotych).


Członkowie PIIB w przesyłce czasopisma "Inżynier Budownictwa" otrzymują blankiety płatnicze. Na blankietach wydrukowano wszystkie niezbędne informacje. W przypadku zlecenia płatności drogą elektroniczną należy w dyspozycji umieścić wszystkie dane znajdujące się na drukach.

Składka na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia. Podane na drukach numery kont są indywidualne, dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno indywidualne konto.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce "Dla członków" został uruchomiony serwis "Lista członków" umożliwiający wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

 


 

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.