Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 16 stycznia 2021 r.16 stycznia 2021 r. Godzina...20:06

Marcelego, Włodzimierza
  jutro: Antoniego, Rościsława

Statystyka

W tej chwili mamy
4 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 618

wczoraj: 865

wszystkie: 4209561
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Rzeczoznawcy i Specjaliści

W tej sekcji znajdują się informacje dotyczące rzeczoznawców budowlanych będących członkami ŁOIIB, którzy wyrazili chęć wpisu na listę rzeczoznawców budowlanych prowadzoną przez ŁOIIB. Lista dostępna jest tutaj -> lista.

Podstawę do umieszczenia członka na liście rzeczoznawców, prowadzonej przez ŁOIIB zgodnie z przyjętym 6 grudnia 2012 r. regulaminem (uchwała nr 2361/III), jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

W celu wypełnienia formularza należy kliknąć na znajdujący się poniżej napis "Wypełnij formularz". Należy w nim wypełnić pola:

  • Imię,
  • Nazwisko,
  • PESEL,
  • Numer członkowski,
  • Numer decyzji (jeśli takowy na niej widnieje),
  • Data decyzji,
  • Specjalność,
  • Zakres,
  • Miejscowość,
  • oraz co najmniej jedno pole z sekcji kontakt.

W sekcji adres obowiązkowym jest wypełnienie pola Miejscowość. Jeśli nie życzą sobie Państwo publikowania dokładnych danych adresowych, prosimy o wypełnienie jedynie pola Miejscowość. W przeciwnym przypadku wpisane w formularzu dane znajdą się na liście rzeczoznawców budowlanych ŁOIIB.

 

Po poprawnym wypełnieniu formularza zostanie wygenerowany dokument w postaci pliku PDF, który należy wydrukować, podpisać i wraz z kserokopią decyzji nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego dostarczyć do siedziby Izby:


Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
91-425 Łódź
ul. Północna 39

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833, z późn. zm.) dane przekazane w formularzu, jeżeli mają być publikowane na liście rzeczoznawców, wymagają pisemnej zgody osoby, której dotyczą. Dlatego konieczne jest przesłanie wypełnionego i oryginalnie podpisanego formularza do biura Izby. 


 

 

 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego